FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

Вълчев: Днешните деца ще сменят професии, не работни места

Днешните деца ще сменят няколко професии – не работни места, а професии. Това предполага бакалавърските степени да бъдат много по-интегрални, мултидисциплинарни и с възможност за надграждане в няколко посоки. Това означава, че висшите училища трябва да имат много повече преподаватели“, обясни образователният министър Красимир Вълчев.

До 3-4 месеца ще бъдат формулирани политиките на висшите училище, каза пред БНР министърът по повод приетите преди седмица промени в Закона за висшето образоване.

Те предвиждат въвеждането на нов модел на управление на висшите училища, който цели да има ясни отговорности пред ръководствата им, прозрачност и отчетност. Според съгласуваните промени академичните преподаватели на възраст над 63 години няма да могат да се кандидатират за заемане на ръководна длъжност.

„Предвиждаме изготвянето на списък със стратегически цели и задачи, а и политики на всяко едно висше училище. Сега предвиждаме своеобразни образователни одитори в Националната агенция за оценяване и акредитация“, каза той. Според Вълчев висшите училища трябва да са ориентирани към развитието, да обезпечават икономиката със специалисти и да са много по-свързани в университетски мрежи.

„До една година ще започне акредитацията по новия начин – всички професионални направления по едно и също време. Новата методика се надявам да бъде приета в следващите няколко месеца. До три-четири месеца ще формулираме политиките на висшите училища заедно с академичните ръководства, договорите за управление на ректорите, които се надяваме малко да им променят стимулите – те трябва да са съотговорни вътре към академичната общност, с мандатната програма, с това, което са обещали“, обясни просветният министър.

Инвестиране в млади преподаватели

Според Вълчев висшите училища ще имат добро, качествено обучение след 20-30 години, ако инвестират днес в млади преподаватели. Законовата промяна предвижда повече възможности за представяне на този тип преподаватели в управлението на академичните институции, а от 1 януари се предвижда въвеждане на минимална средна заплата в системата на висшето образование като мярка за стимул на именно на младите в академичния състав.

Министърът обяви, че 50% от финансирането в системата на висшето образование е в зависимост от оценката за качеството, а държавно финансираният прием в държавните висши училища е намален от 58 хил. на 43 хил. студенти и прогнозира, че през настоящата година вероятно ще бъде намален с още 4 хил. студенти. През последните години най-значително – с над 50% – е намалението на приема в социалните, стопанските и правните и науки.

Вълчев е убеден, че в периода след 10 години може да се очаква нарастване на необходимостта от формиране на знания и умения за дигитална креативност, което означава, че в системата на образованието е наложително привличане на повече преподаватели по информационни технологии.

В заключение просветният министър обяви, че идната седмица предстои публикуване за обществено обсъждане на промени в нормативната база, свързани с въвеждане на задължително предучилищно образование от 4 годишна възраст.

„Почти всички изследвания казват, предучилищната подготовка е с най-висока норма на възвращаемост от всички публични програми… В този период в най-голяма степен се формират когнитивни, социално-емоционални и най-вече езикови умения, особено за децата от семейства, в които говоримият език не е българският“.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!